อนุทิน 61044 - อนงค์ ลิ้มสกุล

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 ประชุมครูทั้งโรงเรียน เมื่อเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่ก็มีความคิดใหม่ ทำให้เราได้ไปสอนชั้นใหม่จากสอนคอมพิวเตอร์ อนุบาล เมื่อปีการศึกษา 2552 ก็ไปสอนแทนครูลาคลอดในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่วันนี้ก็จัดชั้นเรียนใหม่เราได้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

เขียน 06 Mar 2010 @ 16:25 ()


ความเห็น (0)