อนุทิน 61040 - อนุชิต

โลกนี้เปรียบ ศาลา ให้อาศัย

ประเดี๋ยวใจ ผ่อนพัก แล้วจักผัน

ทางที่ดี เมื่อพราก ไปจากมัน

ควรสร้าง ส่งเสริม เพิ่มคะแนน

    เมื่อเราได้ เกิดมา ในหล้าโลก

ได้พ้นโศก พ้นภัย สบายแสน

จึงควรสร้าง สิ่งชอบ ไว้ตอบแทน

ให้เป็นแดน ดื่มสุข ขึ้นทุกกาล

    คุณความดี ของท่าน กาลก่อนก่อน

 ที่ท่านสอน ไว้ประจักษ์ เป็นหลักฐาน

เราเกิดมา อาศัย ได้สำราญ

ควรหรือผ่าน พ้นไป ไม่คำนึง   (พุทธทาสภิกขุ)

เขียน 06 Mar 2010 @ 12:48 ()


ความเห็น (0)