อนุทิน 61039 - นีนานันท์

 เมื่อถึงเวลา ดอกไม้ก็บาน

ชะตาชีวิตของคนเรา ส่วนมากจะมีเทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดูแลรักษาคุ้มครองเราอยู่..  บางเรื่อง ที่เคยไม่เข้าใจและไม่อาจถามใครได้ ได้แต่เก็บความสงสัยไว้ก่อนในใจ..  นั่นอาจเป็นเพราะช่วงชีวิตครั้งนั้น เรายังไม่มีความสามารถดูแลตัวเอง.. 

แต่เมื่อถึงเวลาที่ความคิดของเราเติบโตขึ้น.. หลายๆ เรื่องเราก็สามารถมอง เห็น และเข้าใจได้เอง จาก ทุกสรรพสิ่งที่แวดล้อมตัวเรา อยู่  ซึ่งก็เหมือนเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านยอมให้เราได้รู้เมื่อถึงเวลาที่เรารับได้อย่างปลอดภัย..  

เชื่อไว้เถิดว่า สัมมาทิฎฐิเทวดา มีจริงๆค่ะ..   ()

เขียน 06 Mar 2010 @ 12:47 () แก้ไข 06 Mar 2010 @ 12:50, ()


ความเห็น (0)