อนุทิน 61027 - ยูยินดี

ยูยินดี

นำนักเรียนมาสอบตามโครงการสอบอัจฉริยภาพทางวิชาการของสพฐ. ณ ศูนย์สอบภาคอีสาน ที่โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย อีกหนึ่งกำลังใจที่เข้มแข็ง

เขียน 06 Mar 2010 @ 09:22 ()


ความเห็น (0)