อนุทิน 61017 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

การต่อสู้กับความรู้ที่บอกว่าสุขคือการหยุดพัก กิน เที่ยว ใช้เงิน ใช้ทอง กับความรู้แห่ง "พระสัทธรรม" ว่าความสุขคือการปลดเปลื้องกิเลส ตัณหา และกามราคะ ปลดได้วันหนึ่งก็เท่ากับได้พบพระนิพพานน้อย ๆ วันหนึ่ง ไม่ต้องไปหวังนิพพานอะไรที่ไหนไกล เอานิพพานน้อย ๆ ณ ลมหายใจนี้ ลมหายใจที่เตี่ยมเปี่ยมไปด้วย "การให้" อยู่เสมอ

เขียน 06 Mar 2010 @ 07:18 ()


ความเห็น (0)