อนุทิน #61015

  • ไ้ด้เรียนรู้อีกหนึ่งอย่างในชีวิตว่า
  • หลายๆอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ทั้งดีและไม่ดี มันคือความคิดของเราเองทั้งนั้น

เขียน:

ความเห็น (0)