อนุทิน 60991 - Sasinand

  ติดต่อ

ศ.เกียรติคุณ พ.ญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ นายกสมาคมส่งเสริมสถานสภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมคณะกรรมการฯ 25 คน นำมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ "ผู้ชายแห่งปี 2553" มอบให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างเสริมสถานภาพของผู้หญิง โดยเฉพาะทางการเมือง ซึ่งที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งความตระหนักในเรื่องของสิทธิมนุษยชน และความพยายามในการที่จะส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง-ชายมาอย่างต่อเนื่อง

  เขียน:  

ความเห็น (0)