อนุทิน 60976 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

  ติดต่อ

ประชุมเป็นทางการ ครั้งแรก ได้เริ่มงานการดูแลผู้ป่วยในชุมชน

1 กลุ่มโรคเรื้อรัง

2 ผู้ป่วยที่ได้ high alert drug

ผลงานที่ต้องทำ

1 คู่มือการดูแลผู้ป่วยในชุมชน

2 จัดอบรมเจ้าหน้าที่สหสาขา

3 กรณีศึกษาเยี่ยม 600 เคส

  เขียน:  

ความเห็น (0)