อนุทิน 60974 - ยูยินดี

ยูยินดี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ได้ตรวจสุขภาพ แต่ไม่มีพ่อมาด้วยเหมือนปีก่อน ๆ ครั้งที่แล้วคือครั้งสุดท้ายของพ่อ ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการครู    ผมกับพ่อมีหลาย ๆ อย่างที่คล้ายกัน พ่ออายุเพียง 57 ตอนนี้ผมอายุ 36 ปี กับอีกไม่กี่เดือน ผลการตรวจหลายประการเริ่มที่แสดงได้ว่าสุขภาพของพ่อกับผมตรงกัน โดยเพาะ ผล Nagative ของปัจจัยที่ชี้บ่งแห่งการเป็นมะเร็งลำไส้ ความรู้สึกเช่นนี้กำลังจะเกิดกับผมและครอบครัวผมอีก ที่เคยเผชิญเหตุการณ์ที่เลวร้ายสุดของชีวิต กับการสูญเสียพ่อ ที่เคยสอนอยู่ห้องข้าง ๆ ผม  ท่านเป็นครูคอมพิวเตอร์  ผมเป็นครูวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทั้งสองติดกัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ ถึงแม้นห้องคอมพิวเตอร์จะได้ย้ายไปอาคารใหม่แล้ว แต่ภาพเดิม ๆ ยังคงอยู่    รวมทั้งผลตรวจสุขภาพยังมาย้ำความรู้สึก ผมได้ตำหนิ ติติง พ่ออย่างไร ในการรักษาสุขภาพ วันนี้ กรรมก็อาจจะสนอง    ผมมีปัจจัยเสียงที่อาจจะมีผลต่อมะเร็ง การระมัดระวังในการรับประทานอาหาร โรคประจำตัว ที่แสดงอาการมามากกว่า 18 ปี ก็ยังคงอยู่    ตอนเป็นเด็กผมเคยใฝ่ฝัน คือ การหายใจอิ่ม

เขียน 05 Mar 2010 @ 16:04 ()


ความเห็น (0)