อนุทิน 60968 - bop

bop
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากการที่ผมได้ทักท้วงไปยัง สพท.นบ1 ในเรื่องสิทธิการเข้ารับการอบรมของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดโคนอนฯ ทำให้ สพท.นบ 1 แจ้งให้ข้าราชการครูเข้ารับการอบรม โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลาง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 53 ผมได้จัดส่งครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมจำนวน 10 คน แบ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ได้รับการประสานงานจาก อ.มุยนา ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ โดยได้ขอเพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 4 คน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนครูผู้รับผิดชอบอีก3คนให้จัดส่งรายชื่อไปยัง สพท.นบ1 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ในการนี้จะต้องเดินทางไปด้วยตนเอง ขอบคุณที่ได้ช่วยประสานงานให้แต่ยังไม่ถึงวันอบรมไม่ทราบว่าจะพบปัญหาในการเข้ารับการอบรมหรือไม่ เพราะได้กำหนดผู้เข้ารับการอบรมไว้ 60 คน ต่อรุ่นการได้เข้ารับการอบรมรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้าย ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 53 พาหนะไม่มีให้ขึ้น ที่นอนจะมีหรือไม่ อาหารจะได้รับประทานหรือเปล่า รอดูวันเข้ารับการอบรม ขอบอกฝากไว้ ณ โอกาสนี้ สำหรับผู้รับผิดชอบโปรดใส่ใจด้วย

เขียน 05 Mar 2010 @ 14:20 ()


ความเห็น (0)