อนุทิน 60967 - จุ้นจ้าน

หากต้องการความยั่งยืนในชุมชนต้องมีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการค้นหาปัญหาในชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนและแก้ไขปัญหาโดยชุมชนเองโดยภาครัฐมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุน...ซึ่งวงการสาธารณสุขนั้นต้องอย่าลืมว่า อสม.คือสิ่งมหัศจรรย์ที่ 7ของโลก ...จึงควรได้รับการเชิดชูเกียรติ์เป็นอย่างยิ่ง...http://www.uppicweb.com/x/i/ii/dsc05024a.jpg

เขียน 05 Mar 2010 @ 14:03 ()


ความเห็น (0)