อนุทิน 60963 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พระพุทธองค์ตรัส

ไฟอันลุกลามมาจากเรือนไม้อ้อหรือเรือนหญ้า

ย่อม ไหม้แม้ซึ่งเรือนยอดที่เขาโบกทั้งภายในภายนอก

ลมพัดเข้าไม่ได้มีบาน ประตูมิดชิดมีหน้าต่างปิดเเน่น

ฉันใดก็ฉันนั้น ภัยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นนั้นย่อมเกิดขึ้นจากคนพาล(ผู้โง่เขลาในธรรม)

หา เกิดขึ้นจากบัณฑิต(ผู้ฉลาดในธรรม)ไม่ อันตราย ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นนั้น

ย่อม เกิดขึ้นจากคนพาลหาเกิดขึ้นจากบัณฑิตไม่ อุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นนั้น

ย่อม เกิดขึ้นจากคนพาล หาเกิดขึ้นจากบัณฑิตไม่

(จากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับ หลวง เล่มที่ ๒๐)
"ภยสูตร"ข้อที่ ๔๔๐

เขียน 05 Mar 2010 @ 13:13 ()


ความเห็น (0)