อนุทิน 60958 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๙๓๙ |

วันที่ 5 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ

วิวัฒนาการของการสื่อสารมวลชนในปัจจุบันเข้าสู่โลกดิจิทัล

ในประเทศไทยได้มีการใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือสำคัญทางการเมือง

มีการจับจอง ว่าจ้าง เทคโอเวอร์ สื่อมวลชนเพื่อเขียนข่าวเชียร์ข้างตัวเอง โจมตีฝ่ายตรงข้าม

สื่อ คือ ปาก

เมื่อปากทำหน้าที่ของใครของมัน ไม่พ้นก็จะต้องมาตีหัวกันอย่างแน่นอน

อยู่มาหลายปี ก็เพิ่งเห็นแต่ละฝ่ายการเมืองมีสื่อเป็นของตัวเองก็ยุคนี้แหละ

ยุคข้อมูลข่าวสาร

แล้วเช่นนี้ คนมีปัญญายังจะเชื่อข่าวที่ออกมาในทุกรูปแบบอีกหรือ

ไม่ลองใช้วิจารณญาณอีกหน่อยหรือ ?

หรือจะยอมปิดหู ปิดตา เชื่อในสิ่งที่ตัวเป็นศูนย์กลางจักรวาลอยู่หรือ

ชาติไม่ได้ล่มจมเพราะใคร ล่มจมเพราะคนที่คิดว่าตัวเองมีปัญญาเช่นนี้แล

เขียน 05 Mar 2010 @ 11:54 ()


ความเห็น (0)