อนุทิน 60956 - ผศ, วาสนา เลอวิทย์วรพงศ์

  ติดต่อ

วันนี้ 5 มีนาคม 2553ได้มีโอกาสฟัง ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ พูดเกี่ยวกับ R2R การพัมนางานประจำสู่งานวิจัย ทำให้เกิดพลังความคิดที่จะทำวิจัยในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเลคโทรนิกส์ที่เป็นที่พอใจของนักศึกษา ท่านผู้ใดมีประสบการณ์กรุณาแบ่งปันด้วย กราบขอบคุณมาก

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)