อนุทิน #60956

วันนี้ 5 มีนาคม 2553ได้มีโอกาสฟัง ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ พูดเกี่ยวกับ R2R การพัมนางานประจำสู่งานวิจัย ทำให้เกิดพลังความคิดที่จะทำวิจัยในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเลคโทรนิกส์ที่เป็นที่พอใจของนักศึกษา ท่านผู้ใดมีประสบการณ์กรุณาแบ่งปันด้วย กราบขอบคุณมาก

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)