อนุทิน 60956 - ผศ, วาสนา เลอวิทย์วรพงศ์

วันนี้ 5 มีนาคม 2553ได้มีโอกาสฟัง ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ พูดเกี่ยวกับ R2R การพัมนางานประจำสู่งานวิจัย ทำให้เกิดพลังความคิดที่จะทำวิจัยในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเลคโทรนิกส์ที่เป็นที่พอใจของนักศึกษา ท่านผู้ใดมีประสบการณ์กรุณาแบ่งปันด้วย กราบขอบคุณมาก

เขียน 05 Mar 2010 @ 11:04 () แก้ไข 05 Mar 2010 @ 11:06, ()


ความเห็น (0)