อนุทิน 60949 - ศน.อ้วน

  ติดต่อ

อย่างไรก็ตาม

มีความรู้สึกเห็นใจ สทศ.

ผู้ใหญ่ก็ได้คิดกันครานี้แหละ

สพฐ. มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ

สทศ. มีหน้าที่วัดและประเมินคุณภาพการศึกษาของชาติ

สมศ. มีหน้าที่ประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา

เชื่อว่าผู้ใหญ่ทั้งสามองค์กร คิดดีแหละ..หากได้ร่วมกันคิด

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)