อนุทิน 60949 - ศน.อ้วน

ศน.อ้วน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อย่างไรก็ตาม

มีความรู้สึกเห็นใจ สทศ.

ผู้ใหญ่ก็ได้คิดกันครานี้แหละ

สพฐ. มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ

สทศ. มีหน้าที่วัดและประเมินคุณภาพการศึกษาของชาติ

สมศ. มีหน้าที่ประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา

เชื่อว่าผู้ใหญ่ทั้งสามองค์กร คิดดีแหละ..หากได้ร่วมกันคิด

เขียน 05 Mar 2010 @ 08:13 () แก้ไข 05 Mar 2010 @ 09:27, ()


ความเห็น (0)