อนุทิน 60940 - ประหยัด ช่วยงาน

  ติดต่อ

ถ้ารู้สึกตรึงเครียดและเหนื่อยล้า

ให้ลองตักตวงน้อยลงแล้วเสียสละให้มากขึ้น

ถ้ารู้สึกว่างเปล่าและเลื่อนลอย

ให้ลองอยู่เฉยให้น้อยลงแล้วกระตือรือร้นให้มากขึ้น

  เขียน:  

ความเห็น (0)