อนุทิน 60940 - ประหยัด ช่วยงาน

ถ้ารู้สึกตรึงเครียดและเหนื่อยล้า

ให้ลองตักตวงน้อยลงแล้วเสียสละให้มากขึ้น

ถ้ารู้สึกว่างเปล่าและเลื่อนลอย

ให้ลองอยู่เฉยให้น้อยลงแล้วกระตือรือร้นให้มากขึ้น

เขียน 04 Mar 2010 @ 23:10 ()


ความเห็น (0)