อนุทิน 60937 - นีนานันท์

การฟังเพลง เป็นโลกส่วนตัว ที่เป็นเรื่อง ยาก ที่คนที่มีความคิดชีวิตจิตใจที่ม่เหมือนกันจะเข้าใจตรงกัน..  

ความสุขส่วนหนึ่งในการฟังเพลง คือ การมีโอกาสที่ได้ชื่นชมชีวิตที่ดีๆ ของใครๆ

ส่วนใครฟังเพลงแล้ว จะมี ความรู้สึก นึก คิด อย่างไรนั้น..  ก็ขึ้นอยู่กับความในใจ และต้นทุนทางจิตใจของแต่ละคนด้วยค่ะ..  ()

เขียน 04 Mar 2010 @ 21:21 () แก้ไข 15 Mar 2010 @ 01:34, ()


ความเห็น (0)