อนุทิน 60907 - แสงแห่งความดี...

  ติดต่อ

[วาทะที่ศรัทธาด้วยจิตวิญญาน 5]

นายกรัฐมนตรี ออกมารณรงค์ให้พับนก เพื่อส่งไป จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสิ่งดีที่ ควรสนับสนุนในแนวทาง แห่งการร่วมใจกันเพื่อสันติภาพ

แต่ พับนก อย่าพับเฉย ๆ แล้วผ่านเลย ควรที่จะใช้ช่วงเวลาดังกล่าว ฝึกการสงบใจ ไปพร้อมกันด้วย บางครอบครัวมีการ ใช้การพับนก ลดการแสดงอาการกร้าวร้าวของเด็ก ซึ่งก็ใช้ได้ผลไม่น้อย เด็กสมาธิสั้น นั่งพับนก ได้อย่างงดงาม และ ลด พฤติกรรม กร้าวร้าว รุนแรงได้

ในช่วงนี้ หลายครอบครัวที่หันมาพับนก เกิดประเด็นการพูดจากันภายในบ้าน ได้รับทราบสารทุกข์สุกดิบร่วมกัน ได้ทำให้ครอบครัวที่อาจจะไม่มีเวลา คุยกัน ก็จะเห็นภาพ ลูกสอนพ่อหรือแม่พับนก เป็นภาพที่มีความอบอุ่น เกิดขึ้นในสังคม

นที อนุกานนท์

  เขียน:  

ความเห็น (0)