อนุทิน 60905 - ปภังกร Happinesss

วามรู้ที่เราได้มาไม่ว่าจะทางใด เราใช้ความรู้นี้เพื่อกอบโกย (Take) หรือให้ (Give) แก่สังคม

หลาย ๆ คนใช้ความรู้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์กับสังคม

หลาย ๆ คนถือว่าตนมีความรู้ดีกว่า มีอำนาจในการสื่อ "สาร" ต่าง ๆ มากกว่า เขาจะปิดในสิ่งที่ควรบัง และเปิดในสิ่งที่เขาต้องการที่จะแสวงหาจากสารที่สื่อออกไปนั้น

จงยืนมองดูชีวิตเหมือนคนที่ยืนดูเกลียวคลื่นในมหาสมุทรใหญ่ฉะนั้น...

ถึงแม้นว่าคนทั้งหลายจจะบอกว่าเราให้รู้ว่าต้องเข้าสังคม มีสังคม มนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูง แต่ใครจะรู้เล่าว่าจิตใจของเราจะว้าเหว่และเหงียบเหงาสักเพียงใด

การตายด้วยอุดมคติ มีค่ามากกว่าการเป็นอยู่โดยไร้อุดมคติ บัณฑิตแม้ประสบสุขย่อมไม่ทิ้งธรรม

ขอให้ทุกคนได้สละให้มากเถิด สละความรู้ สละความคิด แล้วปฏิบัติตาม "ธรรมะ" อันเป็นความรู้เพื่อรู้แจ้ง...

 

เขียน 04 Mar 2010 @ 11:05 ()


ความเห็น (0)