อนุทิน 60904 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

เมตตากรุณาเป็นพรอันประเสริฐในตัวมนุษย์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เมตตาให้ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ อันเป็นความรู้ที่ประเสริฐ ความรู้ที่บริสุทธิ์ และสิ้นสุดแห่งความเห็นแก่ตัว

ท่านทรงเน้นย้ำและบอกเราเสมอว่าสรรพสิ่งในโลกนี้มิใช่ของเรา ทั้งร่างกายและความรู้ในหัวสมองเรานี้ก็มิใช่ของเรา

ชาตินี้เราเกิดมาเพื่อได้รู้และใช้ความรู้นี้เพื่อการดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้

ชาตินี้เราเกิดมาเพื่อได้รู้อีกว่า ความรู้ที่พระองค์ได้มอบให้นี้เป็นความรู้เพื่อความดับสนิทไม่มีส่วนเหลือแห่งจิตนี้

"เด็กร้องไห้พร้อมด้วยกำมือแน่น เป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเกิดมาเพื่อจะหน่วงเหนี่ยวยึดถือ แต่เมื่อจะดับตาลาโลกนั้นทุกคนแบมือออกเหมือนจะเตือนให้ผู้อยู่เบื้องหลังสำนึก และเป็นพยานว่า เขาไม่ได้เอาอะไรไปด้วยเลย (พุทธวัจนะ)"

เขียน 04 Mar 2010 @ 11:04 ()


ความเห็น (0)