อนุทิน 60903 - น้าอึ่งอ๊อบ คนสวย แซ่เฮ

  ติดต่อ

บางทีความสุขที่แท้จริงของคนเรา อาจไม่ได้เกิดจากตัวเราเอง

แต่เกิดจากการได้มีส่วนร่วมในการสร้างความสุขในชีิวิตของผู้อื่น

  เขียน:  

ความเห็น (0)