อนุทิน #60903

บางทีความสุขที่แท้จริงของคนเรา อาจไม่ได้เกิดจากตัวเราเอง

แต่เกิดจากการได้มีส่วนร่วมในการสร้างความสุขในชีิวิตของผู้อื่น

เขียน:

ความเห็น (0)