อนุทิน 60903 - น้าอึ่งอ๊อบ คนสวย แซ่เฮ

บางทีความสุขที่แท้จริงของคนเรา อาจไม่ได้เกิดจากตัวเราเอง

แต่เกิดจากการได้มีส่วนร่วมในการสร้างความสุขในชีิวิตของผู้อื่น

เขียน 04 Mar 2010 @ 10:10 ()


ความเห็น (0)