อนุทิน 60898 - ศน.อ้วน

ศน.อ้วน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

O-NET (Ordinary National Educational Test)   คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6  สทศ.รับผิดชอบ

NT (National Test)  คือ การทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ มีความหมายเดียวกับ O-NET     แต่ สพฐ. รับผิดชอบ

LAS (Local Assessment System)  คือ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่  ชั้น ป.2, ป.5, ม.2 และ ม.5 ของทุกรร.ในเขตพื้นที่   เดิมสอบ 5 วิชาคณิต ไทย อังกฤษ สังคม วิทย์   ปัจจุบันสอบครบ 8 วิชา/สาระ เพิ่ม สุขศึกษาฯ, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนฯ

เขียน 04 Mar 2010 @ 09:12 () แก้ไข 04 Mar 2010 @ 16:35, ()


ความเห็น (0)