อนุทิน 60895 - Boo

  ติดต่อ

ยังไหวไหมฮือท่าน ยังทานต้านกระแสแน่แล้วหรือ สองใจยังสองเท้าและสองมือ ยังยึดถือคุณความดี มีจุดยืน ไม่กลมกลืนไหลลื่น ไปกับสิ่งยั่วยวน ...

ยังมั่นใจ ยังหวัง ยังรอ ... ยังจะขอ แน่วแน่สิ่งแก้ไข ยังยืนหยัด มั่นคง มิเสื่อมคลาย ยังตั้งใจ ไปสู่จุดหมาย ณ ปลายทาง ของอุดมการณ์แห่ง ความดีงาม ...  

  เขียน:  

ความเห็น (0)