อนุทิน 60893 - นีนานันท์

  ติดต่อ

  เพลง  Do You Know Where You're Going To  ❤   ()

Do you like the things that life is showing you  เป็นคำถามแรกที่จะทำให้เราเห็น สุข ทุกข์ ของตัวเอง และ ความคิดของผู้คนบนโลกนี้..  นอกจากนี้ เพลงนี้ยังให้ข้อคิดว่า วันเวลา และ ความคิด ของแต่ละคน  ต้องมีการประสานสอดคล้องกัน จึงจะทำให้มีการจัดแบบลงตัวของกิจกรรมที่ทำ..  

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)