อนุทิน 60887 - ศน.อ้วน

ศน.อ้วน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๓ มีค.๕๓

ตรวจเยี่ยมหน่วยสอบ ชั้น ป.๒ ป.๕ และ ม.๒

พบปัญหาเยอะเช่นเดียวกับ O-NET และ NT

ปัญหาเพิ่มคือข้อสอบทุกวิชาผิดมาก ขาดการตรวจทาน

พิมพ์ผิด, หัวข้อหาย, โจทย์/ข้อคำถามไม่เหมาะสมหลายข้อ ฯ

คำสั่งของข้อสอบไม่ตรงกับกระดาษคำตอบ

ข้อสอบ-ให้ทำเครื่องหมายถูก   กระดาษคำตอบ-ให้ระบาย(ฝน)

ข้อสอบ-ตัวเลือกคือ ก ข ค ง  กระดาษคำตอบ-คือ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ต้องคุยกันเพื่อแก้ไขต่อไป.

เขียน 03 Mar 2010 @ 22:44 () แก้ไข 04 Mar 2010 @ 16:36, ()


ความเห็น (0)