อนุทิน #60887

  ติดต่อ

๓ มีค.๕๓

ตรวจเยี่ยมหน่วยสอบ ชั้น ป.๒ ป.๕ และ ม.๒

พบปัญหาเยอะเช่นเดียวกับ O-NET และ NT

ปัญหาเพิ่มคือข้อสอบทุกวิชาผิดมาก ขาดการตรวจทาน

พิมพ์ผิด, หัวข้อหาย, โจทย์/ข้อคำถามไม่เหมาะสมหลายข้อ ฯ

คำสั่งของข้อสอบไม่ตรงกับกระดาษคำตอบ

ข้อสอบ-ให้ทำเครื่องหมายถูก   กระดาษคำตอบ-ให้ระบาย(ฝน)

ข้อสอบ-ตัวเลือกคือ ก ข ค ง  กระดาษคำตอบ-คือ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ต้องคุยกันเพื่อแก้ไขต่อไป.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)