อนุทิน 60877 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@60856 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวถึงกรณีที่มีนักเรียนร้องเรียนว่า สทศ. ออกข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) ม.6 เกินกว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่า สทศ.ได้ออกข้อสอบ o-net ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งมีเนื้อหาที่ไม่แตกต่างจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 เพียงแต่มีการกำหนดตัวชี้วัดที่พึงประสงค์ของนักเรียนไว้อย่างชัดเจนกว่า ดังนั้นการที่นักเรียนระบุว่า ข้อสอบ o-net ออกเกินกว่าหลักสูตร และโรงเรียนหลายแห่งไม่ได้สอนนั้นจึงไม่เป็นความจริง
ในส่วนเรื่องรูปแบบของคำถามนั้น ยืนยันว่าข้อสอบที่ดีไม่ได้มีเฉพาะรูปแบบเดียวคือ ปรนัย 4 ตัวเลือกเท่านั้น แต่ควรเป็นข้อสอบที่ออกตามธรรมชาติของวิชา

เขียน 03 Mar 2010 @ 21:23 ()


ความเห็น (0)