อนุทิน 60853 - มูลนิธิสมพรบ้านห้วยน้ำเย็น อำเภอแม่อาย

ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใจบุญ
เนื่องด้วย นายสุข สุริยะ อายุ ๘๕ ปี
๙๓ หมู่ ๔ ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
เข้ามาอยู่ในความดูแลของมูลนิธิเมื่อ ๘ ก.พ.๕๒
ไม่มีโรคประจำตัวแต่หูตึงเวลาพุดต้องใช้เสียงดังมาก
ถึงจะเข้าใจกันได้จึงขอความกรุณามายัง
ผู้ใจบุญที่อยากจะทำทานในเรื่องของเครื่องช่วยฟัง
ให้คุณตาท่านนี้ได้ที่มูลนิธิสมพร
เขียน 03 Mar 2010 @ 13:48 ()


ความเห็น (0)