อนุทิน 60823 - ประหยัด ช่วยงาน

ประมาณ 6 โมงครึ่งอาจารย์สุวรัฐมารับที่บ้าน ไปถึงพื้นที่ชุมชนม่อนหินฟู ประมาณ 1 ทุ่ม ได้พบกับคุณมะลิวรรณ นาควิโรจน์ เลขาธิการเครือข่ายสิทธิผูป่วยแม่เมาะ ได้รับฟังความทุกข์ยากของชุมชน ที่มีเพียงที่อยู่การไฟฟ้าจัดให้ ไม่มีที่ทำกิน ที่สะเทือนใจมากน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินที่มีใช้อยู่ไม่สามารถนำมาหุงหาอาหารได้ ดื่มไม่ต้องพูดถึง ชุมชนจะอยู่กันต่อไปอย่างไร? เป็นคำถามที่สถาบันการศึกษาในพื้นที่น่าจะมีส่วนให้คำตอบก่อนกลับได้รับมอบหนังสือ 2 เล่ม

  • ถ่านหินพลังงานสะอาด ? (คำถามและบทเรียนจากกรณีแม่เมาะ)
  • แม่เมาะ ความตายจากถ่านหิน
เขียน 02 Mar 2010 @ 22:15 () แก้ไข 02 Mar 2010 @ 22:19, ()


ความเห็น (0)