อนุทิน #60820

ข้าพเจ้าชอบ "แมว" แต่ที่บ้านเลี้ยง "หมา"

ข้าพเจ้าจึง "รัก"...ทั้งหมาและแมว

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)