อนุทิน 60768 - อนุชิต

แม่ พระในบ้าน แม่เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของลูก ให้กำเนิดและช่วยถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูด้วยความรักและความห่วงใย ยิ่งกว่าที่ท่านห่วงความสุขของตัวท่านเองจนตลอดชีวิตของท่าน แม่จึงมีพระคุณต่อลูกมากมายมหาศาล ดังโวหารของคนโบราณว่า พระคุณของท่านลึกล้ำยิ่งกว่ามหาสมุทร สูงสุดยิ่งกว่าท้องฟ้า หากเอาโลกมาทำปากกา เอานภามาแทนกระดาษ  เอาน้ำมหาสมุทรเป็นน้ำหมึกวาด ก็ประกาศพรรณนาพระคุณของท่านได้ไม่หมดสิ้น เมื่อท่านตระหนักเห็นพระคุณของแม่มากถึงป่านนี้แล้ว หวังว่าท่านจะมีกำลังใจในการทำความดีให้แม่ชื่นใจ ทั้งเมื่อท่านจากไปหรือยังอยู่ให้เราได้รับใช้บูชาพระคุณของท่าน ชีวิตของผู้มีความกตัญญูกตเวที ย่อมมีแต่ความสุขความเจริญ ทั้งส่วนตนและสังคม เพราะตั้งอยู่ในธรรมะ มีความเสียสละและทำสิ่งที่ทำได้ยาก ทนสิ่งที่ทนได้ยากย่อมควรแก่การภาคภูมิใจและน่ายกย่องสรรเสริญดังที่แม่ของเราได้กระทำตัวอย่างของบุพการี ผู้มีอุปการะ ให้เราตระหนักและหาทางตอบแทนเชิดชูบูชาพระคุณของท่านตามควรแก่ธรรม 

เขียน 02 Mar 2010 @ 08:52 ()


ความเห็น (0)