อนุทิน 60763 - รีไซเคิลแมน

บันทึก เพลงของเพื่อน : ป่ารักดิน

 • สะดุดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดควันปกคลุมในจังหวัดเชียงราย..ทำให้มีผู้คนล้มป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจและโรคระบบหายใจ สาเหตุหลักมาจากไฟป่า ทั้งจากธรรมชาติและที่มนุษย์กระทำขึ้นเพียงเพื่อดำรงชีวิตเกษตรกรรม หรือ...
  เลยมาสะดุดกับความคิดความเห็นของท่านอาจารย์ มาตายี..
  เพื่อเงิน....หรือ เพราะความไม่เข้าใจไม่เห็นความสำคัญ หรือ คิดไม่ออก ?
 • ประเด็นใหญ่คือ การส่งเสริมความเข้าใจน่าจะเป็นสิ่งสำคัญ หาแนวทางร่วมกัน
  เพราะสิ่งนี้เป็นธรรมดาของวิถีชีวิตที่สืบทอดมานาน...
 • การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนา โดยกระทบกระเทือนกับการทำมาหาหรือเปลี่ยนวิถีชีวิต ถึงแม้สำคัญแต่ก็ไม่เท่ากับชีวิตความเป็นอยู่ได้..ฉะนั้นการเข้าใจวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ก็สำคัญ..
 • แต่ในขณะนี้แม้จะเปลี่ยนแปลงไป เราก็สร้างทดแทนขึ้นมาใหม่ได้..สำคัญกว่า
 • ถ้าจะทำแบบ น้ำซึมบ่อทราย ก็จะช้าเกินแก้...
 • น่าคิดเหมือนกัน   
เขียน 02 Mar 2010 @ 08:11 () แก้ไข 02 Mar 2010 @ 08:12, ()


ความเห็น (0)