อนุทิน 60730 - ปิโยภาโส

วันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓  มีนักเรียนมาเยี่ยมวัด ๒ ชุด

Wednesday 3rd March, there will be school visit (two groups).

เขียน 01 Mar 2010 @ 03:33 ()


ความเห็น (0)