อนุทิน #60730

วันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓  มีนักเรียนมาเยี่ยมวัด ๒ ชุด

Wednesday 3rd March, there will be school visit (two groups).

เขียน:

ความเห็น (0)