อนุทิน 60698 - Ka-Poom

  ติดต่อ

@60689 ตัวเองจะเชื่อในเรื่องที่ปรากฏเสมอว่า...เป็นสิ่งที่ดี

ความที่ปรากฏ...ทำให้เราได้รับโอกาสก้าวย่างไปสู่ความถ่องแท้ในชีวิตอย่างลุ่มลึกยิ่งขึ้นค่ะ...

ร่วมเป็นห่วง "คุณพ่อ" ด้วยคนนะคะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)