อนุทิน 60693 - รัชฏาภรณ์

วันนี้ กลุ่มของเราได้รายงานภาษาอังกฤษของดร.เอก เสร็จสิ้นไปด้วยดี

คงเหลือแต่ทำข้อสอบส่งวันที่ภายในวันที่ 13  มีนาคม  เท่านั้น

เขียน 28 Feb 2010 @ 17:40 ()


ความเห็น (0)