อนุทิน 60684 - พัฒน์พรชัย (พัฒน์) เมฆวิลัย

  ติดต่อ

จิตใจ => จิต+ใจ

จิต=สิ่งที่เป็นนามธรรม ใจ=สิ่งที่เป็นรูปธรรม
ความสัมพันธ์=จิตควบคุมใจ(ใจรับคำสั่งจากจิต)
จิตมีคุณธรรมป็นกรอบ  ใจมีการกระทำเป็นเครื่องแสดง(ดีหรือไม่ดี)

:> การกระทำการสิ่งใดด้วย จิตมุ่ง ใจมั่น   การนั้นย่อมสำเร็จ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)