อนุทิน #60681

@60674 ฟังการบรรยาย

ทางทีวี วิธีการทำนาแบบโยน

การทำนาแบบใหม่

โดยปฏิบัติกรซึ่งเป็น

เจ้าของโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์

จาก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี..

 

เขียน:

ความเห็น (0)