อนุทิน 6067 - ทนัน ภิวงศ์งาม

วันนี้...ตั้งใจว่า อย่างน้อยจะต้องทำงานเอกสารต่อไปนี้ให้เสร็จ
1. กองทุนหมู่บ้าน
    -  หนังสือเตือนลูกหนี้ครบกำหนดชำระ (บางรายก็ดื้อนะ ไม่เหมือนตอนมาขอกู้เล้ย!!)
    -  รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ทำไมนะ? เราไม่ทำให้เสร็จเสียตอนนั้น หือ!)
2. ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่ออน
    -  พิมพ์สำเนารายชื่อสมาชิกสมัครใหม่ในปี 2551
ได้ฤกษ์แล้วหละ ททท.

เขียน 17 May 2008 @ 08:44 ()


ความเห็น (0)