อนุทิน 60649 - Sila Phu-Chaya

  ติดต่อ

  • ทฤษฎีที่จะนำไปอธิบายในการนำเสนอประเด็นเร็ว ๆ นี้

ทฤษฎีผู้มีผลประโยชน์ได้เสียจากการกระทำของบริษัท (Stakeholder theory) เป็นแนวคิดที่เรียกร้องให้บริษัทดำเนินกิจการของตนโดยการประสานประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีผลประโยชน์ได้เสียอื่น ซึ่งจะก่อให้เกิดสมดุลในสังคมมากกว่าทฤษฎีผู้ถือหุ้น (Shareholder theory)

  เขียน:  

ความเห็น (0)