อนุทิน 60591 - ปีตานามาจิตต์

ปัญหา

รอการแก้ไข

อยากจะมีใจที่เป็นสุข

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

แต่ไม่ยอมรับปัญหาที่ไม่มีการแก้ไข

ฝ่ายหนึ่งพร้อมแต่อีกฝ่ายไม่ยอม

แล้วองค์กรจะพัฒนาได้อย่างไรกัน

ปัญหามันไม่ได้ยากเกินการแก้

เพียงทุกฝ่ายหันมา

คุยกันด้วยความ..จริงใจ..เท่านั้น

เขียน 26 Feb 2010 @ 15:39 ()


ความเห็น (0)