อนุทิน 60587 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow54]คนเรามีความอยากรู้มาแต่กำเนิด ความอยากรู้ก่อให้เกิด วิทยาการ พัฒนาการและประสบการณ์   คนเราหากอยากรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม เป็นความอยากรู้ที่น่าชื่นชม น่าสนับสนุน แต่หากอยากรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมแล้ว ความอยากรู้นั้นก็เป็นพิษ เป็นอันตราย

ขอจงใช้ความอยากรู้ให้เป็นประโยชน์โดยไม่เป็นพิษนะครับ

P
เขียน 26 Feb 2010 @ 14:00 ()


ความเห็น (0)