อนุทิน 60558 - นิตาลัน

เยาวชนไทย

นิลันตา : "เห็นเยาวชนไทยที่เก่งกล้าสามารถจนเกินตัวแล้วเจ็บปวดใจแทนผู้ปกครอง"

เพื่อนสาว : "จะคิดมากไปทำไม  พ่อแม่เขายังไม่สนใจเลย  ปวดใจแทนไปก็เท่านั้น"

นักวิชาการศึกษา :

  1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่เลียนแบบปรนัย 
  2. คุณค่าตามราคากับคุณค่าของการลงแรงลงใจ
  3. สังคมไทยเปลี่ยนจากสังคมของคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมแห่งคุณค่าของวัตถุ
เขียน 26 Feb 2010 @ 00:31 () แก้ไข 13 Mar 2010 @ 20:56, ()


ความเห็น (0)