อนุทิน 60558 - นิตาลัน

  ติดต่อ

เยาวชนไทย

นิลันตา : "เห็นเยาวชนไทยที่เก่งกล้าสามารถจนเกินตัวแล้วเจ็บปวดใจแทนผู้ปกครอง"

เพื่อนสาว : "จะคิดมากไปทำไม  พ่อแม่เขายังไม่สนใจเลย  ปวดใจแทนไปก็เท่านั้น"

นักวิชาการศึกษา :

  1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่เลียนแบบปรนัย 
  2. คุณค่าตามราคากับคุณค่าของการลงแรงลงใจ
  3. สังคมไทยเปลี่ยนจากสังคมของคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมแห่งคุณค่าของวัตถุ
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)