อนุทิน 60523 - พระอาจารย์อนุรักษ์

  ติดต่อ

วัดส้มปล่อย ตำบลมะขุนหวาน อำเเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

กับศูนย์พัฒนาจิตใจสายใยชุมชน  สถานที่ผ่อนคลายปัญหา สิ่งวุ่นวายในชีวิต

โดยใช้หลักธรรมของพระพุทธองค์ มาเป็นแสงนำทางให้เกิดปัญญาเพื่อนำไปแก่ไขปัญหา 

  เขียน:  

ความเห็น (0)