อนุทิน 60523 - พระอาจารย์อนุรักษ์

วัดส้มปล่อย ตำบลมะขุนหวาน อำเเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

กับศูนย์พัฒนาจิตใจสายใยชุมชน  สถานที่ผ่อนคลายปัญหา สิ่งวุ่นวายในชีวิต

โดยใช้หลักธรรมของพระพุทธองค์ มาเป็นแสงนำทางให้เกิดปัญญาเพื่อนำไปแก่ไขปัญหา 

เขียน 25 Feb 2010 @ 19:13 ()


ความเห็น (0)