อนุทิน 60505 - bop

bop
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผลพวงจากการถ่ายโอนโรงเรียนวัดโคนอนราษฎร์บำรุง ต่อจากเมื่อวาน

ผมได้กล่าวถึงการเสียโอกาสของครูผู้บริหารและบุคลากรไปแล้วเกี่ยวกับการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธ์พืช ผมด้รับเอกสารจาก สพท.นบ1 ที่ 962 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่องการประชุมอบรมโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการคิด โดย สพท.นบ1 ได้ร่วมกับ อบจ.นนทบุรีจัดอบรมครู เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อนำไปพัฒนากระบวนการคิดในการเรียนการสอน โดยใช้เวลาอบรม 3 วัน แบ่งเป็น 3 รุ่น ทั้ง3 รุ่น มีรายชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดโคนอนราษฎร์บำรุง ไม่มีโอกาสเข้ารับการอบรม เพราะเป็นโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดเทศบาลปลายบาง ข้าราชการครูผู้บริหารและบุคลากรอื่นมิได้ถ่ายโอนไปสังกัดเทศบาล ทำให้เสียโอกาสที่จะได้เข้ารับการอบรม ขอจารึกเหตุไว้ ณ ที่นี้

เขียน 25 Feb 2010 @ 13:18 ()


ความเห็น (0)