อนุทิน 60499 - เตวิชโช

  ติดต่อ

อำนาจตุลาการคือหนึ่ง

ในสามของอำนาจอธิปไตย

ของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข..ซึ่งเป็นอำนาจที่ค้ำจุน

ความเป็นธรรมสังคมไทยให้

เกิดความสุขสงบมาโดยตลอด


  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)