อนุทิน 60499 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อำนาจตุลาการคือหนึ่ง

ในสามของอำนาจอธิปไตย

ของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข..ซึ่งเป็นอำนาจที่ค้ำจุน

ความเป็นธรรมสังคมไทยให้

เกิดความสุขสงบมาโดยตลอด


เขียน 25 Feb 2010 @ 12:19 () แก้ไข 26 Feb 2010 @ 17:07, ()


ความเห็น (0)