อนุทิน #60499

อำนาจตุลาการคือหนึ่ง

ในสามของอำนาจอธิปไตย

ของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข..ซึ่งเป็นอำนาจที่ค้ำจุน

ความเป็นธรรมสังคมไทยให้

เกิดความสุขสงบมาโดยตลอด


เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)