อนุทิน 60498 - อิน

อิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553

โรงเรียนบ้านนาลับเเลงได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันวิชาการ และวันศิลปินแห่งชาติ ที่โรงเรียนทองแสนขันวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะ ดังนี้

1.การตอบปัญหาความรู้ทั่วไป ได้รับรางวัล ระดับ ดีเด่น ชั้นป.4-ป.6

2.การนำเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล ระดับ เงิน

3.การวาดภาพระบายสี ได้รับรางวัล ชมเชย

4.การแข่งขันว่าวไทย ได้รับรางวัล ระดับ ดี

5.การแข่งขันเกมส์ 24 ได้รับรางวัล ระดับ ทองแดง

6.การแข่งขัน Spelling Bee ได้รับรางวัล ระดับ ทอง

 

เขียน 25 Feb 2010 @ 11:58 ()


ความเห็น (0)