อนุทิน 60479 - ศน.อ้วน

  ติดต่อ

ปัญหาจากการเยี่ยมหน่วยสอบ

ทั้ง O-NET ป.๖, ม.๓  (ม.๖/กลุ่มมัธยม)

NT  ป.๓

สงสารเด็ก เพราะไม่คุ้น

หากมองมุมบวกเชิงพัฒนา **

เร็วเกินไปสำหรับเด็ก  เพราะการฝึกคิดหลายๆชั้นยังน้อยอยู่

สทศ.ต้องทำใจกับผลคะแนนปีแรกปีนี้ของเด็ก(ดร.อุทุมพร)

อย่างไรก็ตาม แม้จะให้เด็กเลือก ก็ยังอยู่ในกรอบของผู้ใหญ่อยู่

ไม่เป็นไร...ก้าวแรก ช่วยเด็กคิดก่อน

พิจารณาความจำเป็นของกลุ่มสาระด้วย

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)