อนุทิน 60479 - ศน.อ้วน

ศน.อ้วน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปัญหาจากการเยี่ยมหน่วยสอบ

ทั้ง O-NET ป.๖, ม.๓  (ม.๖/กลุ่มมัธยม)

NT  ป.๓

สงสารเด็ก เพราะไม่คุ้น

หากมองมุมบวกเชิงพัฒนา **

เร็วเกินไปสำหรับเด็ก  เพราะการฝึกคิดหลายๆชั้นยังน้อยอยู่

สทศ.ต้องทำใจกับผลคะแนนปีแรกปีนี้ของเด็ก(ดร.อุทุมพร)

อย่างไรก็ตาม แม้จะให้เด็กเลือก ก็ยังอยู่ในกรอบของผู้ใหญ่อยู่

ไม่เป็นไร...ก้าวแรก ช่วยเด็กคิดก่อน

พิจารณาความจำเป็นของกลุ่มสาระด้วย

เขียน 25 Feb 2010 @ 07:01 () แก้ไข 26 Feb 2010 @ 09:33, ()


ความเห็น (0)