อนุทิน 60477 - นพ. ปรารถนา ประสงค์ดี

เมื่อประมาณ 2-3 วันก่อน คุณเดือนเพ็ญ   คุณาสุธีรัตน์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ หัวหน้างานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลทัพทัน ได้มารายงานด้วยความดีใจ และภาคภูมิใจว่า สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ผ่านการรับรอง LA ให้ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลทัพทันแล้ว เป็นระยะเวลา3 ปีตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ.2553- 3 ก.พ.2556 ซึ่งเป็นแห่งแรกของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอุทัยธานี ขอชื่นชมในความมุ่งมั่น ความตั้งใจตลอดจนความวิริยะอุตสาหะของทีมงาน ขอเป็นกำลังใจและยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ

เขียน 25 Feb 2010 @ 00:27 ()


ความเห็น (0)