อนุทิน 60441 - เลิศฤทธิ์

  ติดต่อ

มีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ หรือแหล่งรวบรวมศิลปะวัตถุจำลอง เอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อการศึกษาแก่เยาวชนและบุคคลโดยทั่วไป โดยจัดตั้งเป็นหอรวบรวมและแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทย วันนี้โชคดีได้รับหนังสือ"ร้อยใจไทยภักดี พระบรมราชจักรีวงศ์" ของสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย โดยพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ นับว่าเป็นมงคลยิ่ง

ขอขอบคุณ น.ท.หญิง ศศิธร ลุมพิกานนท์ ที่มอบหนังสือและติดต่อประสานงานให้โดยทันที ขอขอบคุณอีกครั้ง

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)