อนุทิน 60431 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • จงเรียนรู้การปล่อยวาง...ให้ความสำคัญกับตนเองให้น้อยลงเห็นความสำคัญของคน
    รอบข้างให้มากขึ้น  อย่ายึดตนเองเป็นศูนย์กลาง  แท้จริงชีวิตเป็นเพียงอณูเล็ก ๆ ที่รอวันดับสลาย
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)