อนุทิน 60423 - นายธวัชชัย

ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน

ใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้

เขียน 24 Feb 2010 @ 02:58 ()


ความเห็น (0)